Privacy Policy

Website Webmaster respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft veilig en vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening (“de Dienst”) en www.websitewebmaster.nl
("de Website"). Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze Diensten en de Website hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van de door jouw verstrekte persoonlijke informatie (Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit het gebruik van de Diensten en bezoek aan en gebruik van de Website. Wij verwerken Persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Deze Privacy Policy beschrijft welke Persoonsgegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze Persoonsgegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze Persoonsgegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw Persoonsgegevens opslaan en hoe wij jouw Persoonsgegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte Persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van de Website en onze Diensten geeft je aan onze Privacy Policy te accepteren.

Gebruik van Persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze Website en Diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen Persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de Persoonsgegevens die rechtstreeks door jouw worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde Dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacy Policy genoemde doelen; NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, gegevens over jouw activiteiten op onze Website en overige Persoonsgegevens die je ons actief verstrekt bijvoorbeeld  in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze Website en/of Dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming Persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Algemeen doel verwerking Persoonsgegevens

Website Webmaster verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verlenen en in rekening brengen van onze Diensten;
  • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
  • Om goederen en Diensten bij je af te leveren;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze Diensten;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • Het verstrekken van informatie, waaronder over aanbiedingen en acties;
  • Het verwerken van vragen of klachten;
  • Het analyseren van jouw gedrag op de Website om daarmee de Website te verbeteren en het aanbod van Diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Hierover lees je meer onder het kopje ‘Website cookies’.

Delen van Persoonsgegevens met derden

Website Webmaster verkoopt jouw Persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is om de door jou gevraagde Dienst te kunnen leveren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden ontvangen van ons alleen de noodzakelijke Persoonsgegevens. Met derden die jouw Persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw Persoonsgegevens.

Hoe lang we Persoonsgegevens bewaren

Website Webmaster bewaart je Persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je Persoonsgegevens worden verzameld. Wij bewaren je Persoonsgegevens zolang je een Opdrachtgever van ons bent. Dit betekent dat wij jouw profiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze Diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Wij verwijderen dan gegevens die niet meer nodig zijn. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij rekeningen met jouw (Persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaren. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je Persoonsgegevens. Wij gebruiken je betaalgegevens om rekeningen te kunnen opstellen en betalingen te kunnen afhandelen. Bij een bestelling maken we een uniek offerte -en rekeningnummer aan die gekoppeld wordt aan je profiel. Wij zullen de rekening van de bestelling 7 jaar bewaren, dat is namelijk de wettelijke bewaartermijn. Hierover lees je meer onder het kopje ‘Hoe lang we Persoonsgegevens bewaren’. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling van de bestelling kunnen wij je Persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover lees je meer onder het kopje ‘Delen van Persoonsgegevens met derden’.

Contactformulier

Met de contactformulieren op onze Website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Als je een contactformulier op de Website invult dan worden de (Persoons)gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en/of aanvraag en twaalf maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij halen.

Reactieformulieren

Bij reactieformulieren op de Website worden de (Persoons)gegevens die je invult op de Website geplaatst. Deze reacties kunnen op de pagina en/of bij de blog post blijven staan zolang de pagina en/of blog post online staat. Je kunt een verzoek indienden om je reactie te verwijderen. Hierover lees je meer onder het kopje ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

Nieuwsbrief

Wij sturen regelmatig een nieuwsbrief per e-mail met informatie over de ontwikkeling van de Website en onze Diensten, over speciale aanbiedingen en acties, nieuws en tips. Je kunt je aanmelden om onze nieuwsbrief te ontvangen. Wij doen onze best om alle e-mails zo af te stemmen dat ze voor jou persoonlijk relevant zijn. Als je het niet langer op prijs stelt om onze nieuwsbrief te ontvangen, kun je je afmelden via onze Website of door ons een e-mail te sturen. Iedere nieuwsbrief bevat daarnaast een afmeldlink.

E-mails

Wij versturen ook e-mails waar je je niet van kunt afmelden. Deze zogenaamde 'transactional e-mails' zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze website of een e-mail over een door jou verrichte betaling. Als je ons een e-mail stuurt, dan worden de Persoonsgegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Acties en prijsvragen

Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen we je Persoonsgegevens. Deze gebruiken we alleen om de actie uit te voeren en de respons op de actie of prijsvraag te meten.

Website cookies

Onze Website gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie dat bij het eerste bezoek aan deze Website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de Website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen zodat je niet steeds dezelfde informatie in hoeft te voeren of te downloaden wanneer je bij onze Website terugkomt. Cookies stellen ons tevens in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website en Diensten om deze te kunnen verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers en Opdrachtgevers. Je kunt je Internet browser zo instellen dat je tijdens het bezoeken van onze Website geen cookies ontvangt. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je Internetbrowser verwijderen. Zie hiervoor de handleiding van je Internet browser.
 

Analytische cookies

Wij gebruiken Google Analytics en onze eigen Website statistieken om bij te houden hoe bezoekers onze Website gebruiken zodat wij onze Website kunnen blijven optimaliseren. Dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Wij hebben voor Google Analytics een Verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe om de gegevens te gebruiken en aan derden te verstrekken. Daarnaast anonimiseert Google het IP-adres en na 14 maanden wordt de data automatisch verwijderd. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij met de cookies doen. Lees dus ook hun Privacy Policy.
 

Social Media cookies

Op onze Website vertonen wij buttons en widgets om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, PinterestWhatsApp en Youtube. Voor het functioneren van de buttons en widgets kunnen deze sociale netwerken cookies plaatsen, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben daar geen invloed op. Voor meer informatie over de gegevens die de sociale netwerken verzamelen, verwijzen wij naar hun Privacy Policy. Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Internetbrowsers Chrome en Firefox, kun je deze functie uitschakelen.

Websites van derden

Onze Website bevat links waarmee je onze Website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. We hebben geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Deze Privacy Policy is niet van toepassing is op deze websites van derden. Je dient je ervan bewust te zijn dat Website Webmaster niet verantwoordelijk is voor de Privacy Policy van externe websites en bronnen die Website Webmaster gebruikt.

Hoe wij Persoonsgegevens beveiligen

Website Webmaster neemt de bescherming van jouw Persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen dus dat je Persoonsgegevens bij ons goed beveiligd zijn. Zo maakt onze Website gebruik van een beveiligde verbinding via de Secure Socket Layer-technologie (SSL), herkenbaar aan het slotje en de https://www. voor de domeinnaam in je Internetbrowser balk. Dit houdt in dat de gegevensuitwisseling tussen jou en onze Website via een versleutelde verbinding verloopt. Als jij het idee hebt dat jouw Persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kun je bij ons een verzoek in dienen via onderstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Vragen en/of opmerkingen

Indien je vragen en/of opmerkingen mocht hebben over onze Privacy Policy dan horen we die natuurlijk graag. Je kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze Privacy Policy

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Contactgegevens

Zie onze contact pagina.