Disclaimer

Website Webmaster verleent je hierbij toegang tot www.websitewebmaster.nl ("de Website") en nodigt je uit de hier aangeboden producten & diensten af te nemen. 
 

Beperkte aansprakelijkheid

Website Webmaster spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Website Webmaster.
 
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten & diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Website Webmaster.
 
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of producten & diensten van derden kan Website Webmaster nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Website Webmaster en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Website Webmaster, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 
 

Wijzigingen in deze Disclaimer 

Website Webmaster behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze Disclaimer aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jouw mededeling te hoeven doen. In geval wijziging van deze Disclaimer nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.